רבים מאד הם לומדי הדף היומי, שמפנים מזמנם כל יום למען קביעות עיתים לתורה. אשריהם ואשרי חלקם! אולם, רבים הם הלומדים שאינם מסוגלים ללמוד בכוחות עצמם, ונעזרים במהדורות עזר שמסבירות כל מילה ומילה בגמרא, על אף שמאד היו רוצים להצליח ללמוד בכוחות עצמם.

משל למה הדבר דומה?

לאדם שמאד אוהב דגים, ובא אדם ומציע להביא לו דגים בכל יום; וכך עשה. לאחר זמן, בא אוהבו ואמר לו: 'למה אתה תלוי באדם אחר שמביא לך דגים בכל יום?' שאלו: 'ומה אעשה?' השיבו: 'אני אביא לך חכה, ובכל יום צא ודוג לך דגים כרצונך!'

אף אנו אומרים: רצונך ללמוד גמרא? נפלא! מדוע לך להיות תלותי באחרים? האין אתה רוצה ללמוד בכוחות עצמך? אנו מציעים לך חכה!

בתכנית דף היומי של חברת בונייך שירותי חינוך בע"מ, הגמרא מחולקת לסוגיות משנֶה, וכל סוגיה ערוכה באופן כזה שמהלך הגמרא בהיר ומסודר. הלומד לומד כיצד להבין את מהלך הסוגיה בכוחות עצמו, ללא תלות במהדורות עזר!

לצד הסוגיה מובא פירוש רש"י, זיהוי החכמים המובאים בסוגיה, נושא הסוגיה, סיכום הסוגיה, ביאורי אגדות חז"ל, ראשונים, פוסקי הלכה, ועוד הרחבות נוספות לפי רצון הלומד ויכולתו.

הפרויקט נמצא בפיתוח.

תורמים שמעוניינים לתרום לפיתוח הפרויקט לעילוי נשמת קרוביהם, מוזמנים לפנות אלינו בשמחה!