בעתיד הקרוב, נקים כאן מרכז למידה אינטראקטיבי למורים. מרכז זה יכלול הדרכה דידקטית ומתודולוגית למורים, אינטראקציה עם מורים ותיקים ומנוסים יותר בכדי ללמוד מהם דרכי הוראה ושיטות ליישום הנלמד, ביבליוגרפיה והרחבת הנלמד למורים שמעוניינים בהעמקה נוספת, ודברים נוספים שיעצימו את המורה וירחיבו את יכולותיו בכיתה.