תלמידי גיל היסוד מלאים בתום ילדות, והמפגש הראשוני שלהם עם לימודי הקודש הוא רב משמעות. לאחר מספר שנים שבהם התלמיד למד בעיקר מקרא, תורה ונביאים, מגיע התלמיד למפגש הראשוני המשמעותי שלו עם התורה שבעל פה. כמעט כל המוּכּר לנו כיום בתורה נובע מהתורה שבעל פה, ואין תורה שבכתב בלי התורה שבעל פה!

יסוד התורה שבעל פה הוא המשנה. ברוב חכמתו, כלל רבי יהודה הנשיא את תמצית התורה כולה במשנה. שם הוא תמצת את כל הנושאים שבתורה, וגנז בקיצור לשונו המופלא את כל מה שהתחדש בתורה שבעל פה עד ימיו.

מלבד הערך העצמי שיש בידיעת המשנה ולימודה, יש בכך בסיס חזק ויציב להמשך ההתפתחות – לימוד גמרא. לכן, חוב קדוש הוא להשקיע בלימוד המשנה, הן בזמן, הן במאמצים, הן בתכנית הלימודים והן בחומרי הלימוד.

בלימוד התוכן, אנו שמים דגש על שינון המשנה, בשמחה ובדיוק, ולאחר מכן מתקדמים להבנה. באופן זה, התלמיד ילמד פרקים ומסכתות, כפי יכולתו. לצד זה, אנו משקיעים זמן בלימוד מיומנויות למידה. קניין המיומנויות על ידי התלמיד יחזק אצלו את יכולת הלימוד, ויבסס אצלו רקע תורני וידע נרחב. המיומנויות בנויות זו על גבי זו, בצורה הדרגתית. לימוד התוכן והמיומנויות יחד יחזק את הלימוד, את הקשר לתורה וממילא את השמחה וההצלחה בלימוד.

לימוד התוכן ולימוד המיומנויות נעשים באופן חווייתי ומשמח, עם חומרי למידה ברמה הגבוהה ביותר. מלבד המשנה עצמה, החומרים כוללים חוברת עבודה לתלמיד, מדריך מורה, אביזרי הוראה, פלקטים, מרכזי למידה ממוחשבים ועוד.

כמו כן, כל מורה עובר השתלמות מקיפה במשנה והוראתה ומקבל ליווי צמוד במהלך השנה, כפי צרכו וכפי רצונו. אין מורה שנשאר לבד בהתמודדות במשימתו הקדושה להוראת משנה לילדי ישראל!