רוב התלמידים שלא נפגשו עם תכניות "ושיננתם" ו"ודיברתם בם" שמיועדות לגילאי היסוד והחטיבה, נתקלים באותם קשיים בלימוד שבהם נתקלים תלמידי היסוד והחטיבה, למרות גילם המתקדם ולמרות שנות הלימוד שבאמתחתם.

עבור תלמידים אלה, פיתחנו סדרת חוברות ייחודית בשם "בנתיבות התורה שבעל פה". בחוברות אלה, התלמיד רוכש את כל המיומנויות, שלב אחרי שלב, לפי הקצב שלו. החוברות בנויות באופן המתאים ללימוד בחברותא, כמו בבית מדרש, עם שיעור פתיחה ושיעור סיכום של המורה. בכל חוברת יש פתיחה קצרה, מקורות ללימוד לקניית המיומנות, סיכומי ביניים, תרגול וסיכום. לכל סדרת חוברות נלווית חוברת תשובות.

כך, במקביל ללימוד השוטף של פרקי גמרא, התלמיד מתמקצע במיומנויות השונות ויכולתו הלימודית משתפרת בהתאם.

חמשת הסדרות כוללות מיומנויות יסודיות בתורה שבכתב ויחסה עם התורה שבעל פה; מיומנויות במשנה; מיומנויות בתוספתא, מדרשי הלכה וברייתות; ומיומנויות בגמרא, שנחלקות לשתי סדרות.