פרק תפילת השחר

פרק רביעי של מסכת ברכות, עם מקורות המקרא, משנה ומקבילות, חלקות הסוגיות, עיצוב סוגיות, מפתחות ועזרים.

פרק ערבי פסחים

פרק עשירי של מסכת פסחים, עם מקורות המקרא, משנה ומקבילות, חלקות הסוגיות, עיצוב סוגיות, מפתחות ועזרים.

פרק לולב הגזול

פרק שלישי של מסכת סוכה, עם מקורות המקרא, משנה ומקבילות, חלקות הסוגיות, עיצוב סוגיות, מפתחות ועזרים.

פרק המפקיד

פרק שלישי של מסכת בבא מציעא, עם מקורות המקרא, משנה ומקבילות, חלקות הסוגיות, עיצוב סוגיות, מפתחות ועזרים.