otzar dmuyot projects

"אוצר הדמויות" מכיל את אוצרות המידע סביב חייהם ותולדותיהם של גדולי חכמינו, התנאים והאמוראים. המידע כולל את שושלות המסורה, זמן ומקום חייהם של החכמים, יחסי משפחותיהם ואירועים מרכזיים בחייהם.

היכרות טובה עם חכמינו התנאים והאמוראים, מקרבת אותנו לעולמם, מגבירה בנו את ההערצה אליהם, מקרבת אותנו אל אוצרות חכמתם שנמצאים במשנה ובתלמוד, ועוזרת לנו בהבנת סוגיות הגמרא. במהלך הלימוד, כשלומדים את דבריו של אחד מחכמינו, ניתן למצוא במהירות את שמו של החכם, ולהכיר אותו יותר מקרוב.

מוצר זה נמכר כתוכנה דיגיטאלית באופן מורחב, ובחוברת מודפסת מתומצתת.

ניתן ללמוד תחום חשוב ומרתק זה באופן אינטראקטיבי, באמצעות המרכז הדיגיטאלי ללימוד תנאים ואמוראים, שנכתב בידי חיים הימן, ונמצא בחנות כאן באתר.

רוצה לקנות? לחץ כאן.

.