במסגרת לימודי גמרא בכלל, ולימודי דף יומי בפרט, אנו נתקלים לא אחת בקבצי אגדות. המנהג המקובל אצל רוב הלומדים הוא להריץ את האגדה כמה שיותר מהר, ולהמשיך בסוגיה. אנו בקושי מקדישים מחשבה למשמעות הסיפורים והדרשות שחלפנו על פניהם במהירות של מטוס סילון.

אך לאגדות אלה משמעות רבה. באות הן ללמד חכמה ומוסר, אך כדרכה של כל התקופה הקדומה, הרעיונות מתנסחים בשפת המשל ואלגוריה, ומי שירצה להבין עליו ללמוד להפשיט דימויים ולהביט רובד אחד מתחת למעטפת החיצונית של הסיפור או דרשה.

וללומדי הדף היומי יש בשורה נוספת:

לפניכם ניסיון ראשון לשלב אל תוך לימודי הדף היומי פתיחה של צוהר קטן אל עולם האגדה שבמסכת. חילקנו את האגדות שבמסכת לסוגיות בודדות, ולכל סוגיה הוספנו פירוש המפגיש אותנו מעט עם העומק שמאחורי המשלים והלבושים. לצד זה, חשוב היה לנו לשמור על פירוש קצר וקולח, עד כמה שניתן, על מנת שהלימוד ישתלב באופן טבעי במהלך הדף היומי, ולא יהפוך ללימוד הדורש שעת לימוד נוספת.

אולם פעמים רבות, שהאגדה שבגמרא ערוכה בקבצים, כך שיש דפים רבים ללא אגדה כלל, ולעומת זאת דפים שכל כולם אגדה. מובן שלומדי הדף היומי יתקשו ללמוד פירושים לאגדות הפרוסות לאורך דף שלם. הצעתנו היא שכל לומד יבחר מתוך דפים אלה אגדות ספציפיות שסקרנו אותו במיוחד, ובהם יתמקד בלימוד קצר המבאר את עומק הדברים.

אנו מקווים שפירוש האגדות בכלל, ועריכת הפירוש באופן שיתאים ללימוד דף יומי בפרט, יהיו לתועלת הלומדים, ויעזרו לפתוח צוהר אל עולם שלם של תורה שעד כה היה חבוי מרוב הלומדים. הערות והארות תתקבלנה בברכה!