המשנה היא יסוד התורה שבעל פה, וכל ספרות התורה שבעל פה שנכתבה לאחריה נועדה לפרש, לבאר ולהרחיב את הנאמר בצורה תמציתית במשנה. "ריש לקיש אמר: אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל, בשביל משנתו שאינה סדורה עליו" (תענית ז:). מאז ומעולם הרבו חכמינו להלל ולשבח את לימוד המשנה, והרחיבו בחשיבות העניין.

במסגרת מטרת חברת בונייך שירותי חינוך בע"מ להגדיל תורה ולהאדירה, להרבות תורה ולהאהיבה על הלומדים, מפתחים בחברה כלי טכנולוגי לשינון המשנה.

הכלי יכלול את טקסט המשנה עם מלמד שמשנן את המשנה עם הלומד, ותהיה אפשרות להשתיק את המלמד ולהסתיר את הטקסט בכדי לבחון אם התלמיד שינן היטב את המשנה. כמו כן, הכלי יכלול אלמנטים נוספים שיעזרו בשינון המשנה ובלימודה, לתועלת הלומדים.

 

הכלי נמצא בפיתוח.

 

תורמים שרוצים לקחת חלק בפיתוח הכלי לעילוי נשמת קרוביהם – מוזמנים לפנות אלינו בשמחה.